ระบบประสานงาน
แจ้งซ่อมหลังการขาย

เหมาะกับทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่
ใช้งานอื่นๆ ใช้งานง่าย ลูกบ้านไม่ต้องติดตั้ง Application ทำงานบนระบบเดียวกัน ทั้งนิติบุคคล ทีมบริการหลังการขาย ผู้รับเหมา และทีมช่าง

ขอรับ Demo ระบบ

 

ปิดงานทุกเคสทันใจ
ได้ใจลูกบ้านเต็มๆ

ใช้งานง่าย ลูกบ้านไม่ต้องต้องติดตั้ง Application
ทำงานบนระบบเดียวกัน ทั้งนิติบุคคล
ทีมบริการหลังการขาย ผู้รับเหมา และทีมช่าง

ขอรับ Demo ระบบ

ปิดงานทุกเคสทันใจ
ได้ใจลูกบ้านเต็มๆ

ใช้งานง่าย ลูกบ้านไม่ต้องต้องติดตั้ง Application
ทำงานบนระบบเดียวกัน ทั้งนิติบุคคล
ทีมบริการหลังการขาย ผู้รับเหมา และทีมช่าง

ขอรับ Demo ระบบ

บริษัทชั้นนำ วางใจให้เราดูแล

ใช้งานจริงแล้วกว่า 30,000 Units จากโครงการชั้นนำและในหลายพื้นที่ให้บริการ

เป็นมากกว่าระบบแจ้งซ่อม ด้วย Dashboard แสดงข้อมูล

สำหรับโครงการอสังหาฯ โรงแรม อาคารพานิชย์ หรืออาคารสำนักงาน ที่ช่วยให้ลูกบ้านของคุณ ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เราพัฒนาระบบขวัญใจ ด้วยความเข้าใจในกระบวนการแจ้งซ่อมหลังการขายเป็นอย่างดี

  ลูกบ้านแจ้งซ่อมผ่าน LINE

  ลดขั้นตอนการทำงาน และลดงานเอกสาร

  วางแผนบริหารจัดการงานซ่อม
        และทีมช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอรับ Demo ระบบ

เป็นมากกว่าระบบแจ้งซ่อม
ด้วย Dashboard แสดงข้อมูล

สำหรับโครงการอสังหาฯ โรงแรม อาคารพานิชย์ หรืออาคารสำนักงาน ที่ช่วยให้ลูกบ้านของคุณ
ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

จากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เราพัฒนาระบบขวัญใจ
ด้วยความเข้าใจในกระบวนการแจ้งซ่อม
หลังการขายเป็นอย่างดี

  ลูกบ้านแจ้งซ่อมผ่าน LINE

  ลดขั้นตอนการทำงาน และลดงานเอกสาร

  วางแผนบริหารจัดการงานซ่อม
        และทีมช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นมากกว่าระบบแจ้งซ่อม
ด้วย Dashboard แสดงข้อมูล

สำหรับโครงการอสังหาฯ โรงแรม อาคารพานิชย์ หรืออาคารสำนักงาน ที่ช่วยให้ลูกบ้านของคุณ
ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

จากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เราพัฒนาระบบขวัญใจ
ด้วยความเข้าใจในกระบวนการแจ้งซ่อม
หลังการขายเป็นอย่างดี

  ลูกบ้านแจ้งซ่อมผ่าน LINE

  ลดขั้นตอนการทำงาน และลดงานเอกสาร

  วางแผนบริหารจัดการงานซ่อม
        และทีมช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 ขั้นตอนการทำงานง่ายๆ

สำหรับลูกบ้าน ด้วยช่องทางการแจ้งซ่อมที่แสนสะดวกไม่ต้องโหลด Applications ให้เสียเวลา
สำหรับนิติบุคคลและช่าง ก็สามารถทำงานได้อย่างง่ายดาย

ลูกบ้านเลือกแจ้งซ่อม

กรอกรายละเอียด

เลือกวันและเวลาที่ต้องการให้เข้าตรวจ แล้วกด “ส่ง”

ช่างกรอกรายละเอียดจุดที่ต้องการแจ้งซ่อม

ถ่ายภาพปักหมุด

เมื่อซ่อมเสร็จแล้ว ลูกบ้านลงลายมือชื่อเพื่อยืนยัน

บทความล่าสุด

คัดเฉพาะข้อมูลคุณภาพ เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องบริการหลังการขาย และข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้งานจริง