ค่าบริการสบายๆ
คุ้มค่ากับการใช้งาน

ระยะเวลาใช้งาน 1 ปีเต็ม
สำหรับโครงการทุกรูปแบบ

* สำหรับอาคารสำนักงาน, อาคารพานิชย์
และงานบริการอื่นๆ

กรอกรายละเอียดที่นี่

ค่าบริการสบายๆ
คุ้มค่ากับการใช้งาน

ระยะเวลาใช้งาน 1 ปีเต็ม สำหรับโครงการ
ทุกรูปแบบ

* สำหรับอาคารสำนักงาน, อาคารพานิชย์
และงานบริการอื่นๆ

กรอกรายละเอียดที่นี่
Package 300
69,000 บาท

ใช้งานได้ 300 ยูนิต
พร้อม Dashboard แสดงข้อมูลแบบ Customize ได้
ขอ Demo ระบบ
Package 500
99,000 บาท

ใช้งานได้ 500 ยูนิต
พร้อม Dashboard แสดงข้อมูลแบบ Customize ได้
ขอ Demo ระบบ
Package 1000
179,000 บาท

ใช้งานได้ 1000 ยูนิต
พร้อม Dashboard แสดงข้อมูลแบบ Customize ได้
ขอ Demo ระบบ
Package 2000
299,000 บาท

ใช้งานได้ 2000 ยูนิต
พร้อม Dashboard แสดงข้อมูลแบบ Customize ได้
ขอ Demo ระบบ