ค่าบริการสบายๆ
คุ้มค่ากับการใช้งาน

ระยะเวลาใช้งาน 1 ปีเต็ม
สำหรับโครงการทุกรูปแบบ

* สำหรับอาคารสำนักงาน, อาคารพานิชย์
และงานบริการอื่นๆ

กรอกรายละเอียดที่นี่

ค่าบริการสบายๆ
คุ้มค่ากับการใช้งาน

ระยะเวลาใช้งาน 1 ปีเต็ม สำหรับโครงการ
ทุกรูปแบบ

* สำหรับอาคารสำนักงาน, อาคารพานิชย์
และงานบริการอื่นๆ

กรอกรายละเอียดที่นี่
Package 300
SIZE S

ใช้งานได้ 300 ยูนิต
พร้อม Dashboard แสดงข้อมูลแบบ Customize ได้
ขอ Demo ระบบ
Package 500
SIZE M

ใช้งานได้ 500 ยูนิต
พร้อม Dashboard แสดงข้อมูลแบบ Customize ได้
ขอ Demo ระบบ
Package 1000
SIZE L

ใช้งานได้ 1000 ยูนิต
พร้อม Dashboard แสดงข้อมูลแบบ Customize ได้
ขอ Demo ระบบ
Package 2000
SIZE XL

ใช้งานได้ 2000 ยูนิต
พร้อม Dashboard แสดงข้อมูลแบบ Customize ได้
ขอ Demo ระบบ