10 แอพฯ ขวัญใจผู้สูงอายุดูแลสุขภาพ

เมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคนในช่วงวัยชราก็ยิ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนกำลังให้ความสำคัญ ซึ่งสำหรับยุคดิจิทัลแบบนี้แล้ว การหยิบจับเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนั้นก็ยิ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไปไม่ได้ Kwanjai จึงได้รวบรวมแอพพลิเคชันที่กำลังเข้ามาเป็นขวัญใจผู้สูงอายุ ในเรื่องการดูแลสุขภาพในยุคนี้ 1. BIG Launcher ให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคทางสายตา ปัญหาเรื่องประสาทสั่งการ หรือ ตาบอด ด้วยตัวนำทางที่จะค่อยๆพาผู้ใช้งานท่องเทคโนโลยีไปอย่างสบายๆ [...]