Author Archives: Pawan Sukontamat

บริหารจัดการ_คอนโด_บ้าน
บริหารจัดการอาคาร ดี ต้นทุนนี้ไม่บานปลาย

การ บริหารจัดการอาคาร อย่างมีศักยภาพ ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ทำให้เป็นช่วงที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาขึ้น จึงควรมีการวางแผนการ บริหารจัดการอาคาร หรือหมู่บ้านอย่างมีศักยภาพ เนื่องจากใช้ทำการดูแลสภาพ ระบบของอาคารและระบบภายในต่างๆ ของทั้งตัวบ้าน และคอนโด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ส่วนผู้รับหน้าที่ดูแลอาคารหรือหมู่บ้านยังถือเป็นโอกาสที่ดีในการทำการสำรวจและวางแผนปรับปรุงอาคารทั้งด้านกายภาพ คือ [...]