* หมายเหตุ

- ระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี

- ไม่จำกัดจำนวน Users ในการใช้งาน

- ขึ้นระบบพร้อมใช้งานได้ภายใน 3 วัน (กรณีเตรียมข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

- ใช้งานได้ไม่เกิน 5-10 โครงการ (ขึ้นอยู่กับขนาด Package)