ทำงานและบริหารงานได้เร็วขึ้นด้วยการ
นำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์
ได้อย่างแม่นยำที่สุด

การทำงานเป็นระบบและเชื่อมต่อกันทั้ง
องค์กรพร้อมข้อมูลที่แสดงผลอย่าง
real-time ตลอดเวลา

เราเป็นแหล่งรวมพลคนรักเหมา มาแบ่งปัน
และสร้างชุมชนที่แข็งแรงเพื่อ
พัฒนาวงการก่อสร้างไทย

BUILK ONE GROUP INSIGHTS

 

เราพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมเพื่อพัฒนา
และรวมธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ABOUT BUILK ONE GROUP

OUR CUSTOMERS

เราภูมิใจเสนอเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าเราจากการ
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่และซอฟต์แวร์มาใช้ในองค์กร

OUR News

เรามีกิจกรรมและข่าวสารที่ครอบคลุม
วงการก่อสร้างและเทคโนโลยี

ข่าวสารทั้งหมด