วิสัยทัศน์ของเรา

เราตั้งใจที่จะให้วงการก่อสร้างไทย
เป็นหนึ่งอันเดียวกันด้วยเทคโนโลยี

พันธกิจของเรา

เราจะเปลี่ยนวงการรับเหมาให้ทั้งระบบ SEA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง

 

OUR CORE VALUES

 

OUR PARTNERS

เราได้รับการสนับสนุนอย่างดีโดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
และ AddVentures by SCG ซึ่งไว้ใจให้เราพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

 

OUR ACHIEVEMENTS

เราได้รับความปะสบความสำเร็จมากมายเชื่อมั่นได้
จากการได้รับรางวัลมาโดยตลอด

 

EXECUTIVE TEAM


ไผท ผดุงถิ่น

CEO


พงศวัฒน์ กฤษณามระ

CPO


ธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

COO


จิรดิศ สุขเสงี่ยม

Product Owner – Ploy, Kwanjai


ชัชวาล พิเชฐพงศา

Product Owner – Jubili